Over de behandeling

Gelukkig is er een bewezen behandeling in o.a. Mexico die Cynthia nu wil ondergaan. Door deze behandeling wordt verwacht de ziekte MS voorgoed te stoppen en zo de onafhankelijkheid een beetje terug te krijgen. Deze behandeling wordt helaas niet vergoed in Nederland en hier is veel geld voor nodig (€ 60.000). 

 

Mexico staat goed aangeschreven. Voor het ziektebeeld is de kans op stabilisatie 95%. Daarnaast 80% kans op verbetering van de ziekte. De behandeling is heftig en ook het na-traject is niet mis, maar Cnythia is vastberaden om dit aan te gaan. Zeker met hulp van anderen, die overigens hard nodig is. 

Cynthia heeft veel lotgenoten gesproken. Zij hebben de behandeling als zeer intensief ervaren, maar uiteindelijk met een goed resultaat.  

Wat is aHSCT?

aHSCT (ook wel HSCT genoemd) staat voor autologe Hematopoietische Stamceltransplantatie. Bij deze behandeling worden stamcellen gebruikt die aanwezig zijn in het beenmerg en in het bloed, zogenaamde hematopoietische cellen. Autoloog betekent dat de stamcellen van de persoon zelf worden gebruikt.

 

Het doel van de aHSCT-behandeling is het afweersysteem ‘resetten’ zodat ontstekingscellen niet langer de hersenen en het beenmerg aanvallen, zoals het geval is bij mensen met een actieve vorm van MS. Stamcellen zijn erg belangrijk voor het repareren van schade in het menselijk lichaam. Vanuit stamcellen kunnen verschillende andere soorten cellen ontstaan. In dit geval worden stamcellen uit het bloed gebruikt, deze kunnen verschillende type ontstekingscellen vormen en daarmee het afweersysteem opnieuw opbouwen. Dit type stamcel kan echter geen organen of weefsels herstellen. aHSCT kan daarom echte zenuwschade niet herstellen. De behandeling kan de ziekte dus niet genezen, maar wel stopzetten en op deze manier erger voorkomen.